Prodloužená záruka na výrobky DAITSU, SAKURA, REFREDO

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu výrobků značek Daitsu, Sakura nebo Refredo. Abyste získali ZDARMA prodlouženou záruku na 3 roky na Vámi zakoupený výrobek, je nutné jej zaregistrovat. 
K registraci potřebujete platný nákupní doklad (pokladní lístek nebo fakturu) s čitelnými údaji o výrobku. Po registraci Vám bude vygenerován potvrzující  email, kde budou uvedeny Vámi vyplněné údaje. Tento email bude sloužit zároveň jako potvrzení o prodloužené záruce zakoupeného výrobku. Doporučujeme jej proto vytisknout a pečlivě uschovat pro případnou reklamaci zboží.

PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY: Spotřebič nejpozději do tří měsíců od zakoupení u nás zaregistrujte, viz níže.  Registrace prodloužené záruky platí pouze pro 1. majitele spotřebiče. Reklamovat spotřebič je třeba neprodleně po zjištění vady v autorizovaném servisním středisku. Kompletní podmínky Prodloužené záruky si můžete přečíst zde.

 

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 3 – LETÉ ZÁRUKY NA VÝROBKY DAITSU, SAKURA, REFREDO

 

Oficiální dovozce výrobků značek Refredo, Sakura a Daitsu nabízí spotřebitelům na modely těchto značek prodlouženou záruku v celkové délce trvání 3 roky. Předmětem této nadstandardní záruky je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 12 měsíců od skončení zákonné dvouleté záruční lhůty.

 

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 3 – LETÉ ZÁRUKY 

 

 1. Platný a čitelný prodejní doklad, který obsahuje datum prodeje, model spotřebiče a označení prodejce opravňuje uživatele využít záruku na výrobek v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
 2. Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně spotřebičů Daitsu, Sakura a Refredo.
 3. Záruka je poskytována kupujícímu (konečnému spotřebiteli) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, na výrobek sloužící běžnému používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Spotřebiče, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy atd.).
 4. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční lhůty, a to výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.
 5. O odstranění vad výrobku v záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat prodejce nebo servisní středisko 
 6. Po provedení záruční opravy je autorizované servisní středisko nebo prodávající povinen vydat kupujícímu čitelnou kopii opravného listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy. Po dobu záruky je kupující povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.
 7. Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje.
 8. Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem.

 

Prodloužená záruka je poskytována spotřebitelům, kteří: (a) zakoupili domácí spotřebič značky Refredo, Sakura nebo Daitsu, (b) řádně a na základě správných, úplných a pravdivých údajů se jako uživatelé takového domácího spotřebiče zaregistrovali nejpozději do tří měsíců od jeho zakoupení (c) a na základě této své registrace obdrželi e-mail potvrzující prodlouženou záruku na zakoupený výrobek.

Při reklamaci a uplatnění každého práva z Prodloužené záruky musí spotřebitel předložit: (a) originál řádného dokladu o zakoupení reklamovaného výrobku, (b) e-mail potvrzující prodlouženou záruku na zakoupený výrobek a (c) všechny dosavadní Opravné listy týkající se reklamovaného domácího spotřebiče. Nepředloží-li spotřebitel kterýkoli z těchto dokladů, nemůže mu být reklamace uznána, ani provedena bezplatná záruční oprava.

Prodloužená záruka platí pouze při splnění všech podmínek stanovených v v tomto dokumentu a nelze ji přenést na žádnou jinou osobu než tu, která výrobek zakoupila. Není-li kterákoli z nich splněna nebo přestane-li být splňována, Prodloužená záruka (včetně všech z ní vyplývajících uplatněných či neuplatněných práv, nároků a pohledávek) zaniká, a to i tehdy, byla-li již spotřebiteli poskytnuta.

O odstranění vad výrobku v prodloužené záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat servisní středisko, nebo emailem na info@vsepronakup.cz

V době trvání prodloužené záruky bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. V případě autorizovaným technikem potvrzené neodstranitelné vady zajistí oficiální dovozce výměnu výrobku za nový. Nárok na výměnu uplatňuje zákazník po zaslání všech potřebných dokladů - doklad o zakoupení a vyjádření servisního technika na e-mail, nebo poštou na adresu oficiálního dovozce. Spotřebitel nemá právo v průběhu prodloužené záruky na vrácení kupní částky. Uplatnění práva na bezplatné odstraňování výrobních vad podléhá zde uvedeným všeobecným záručním podmínkám.

 

Zákazník je povinen zajistit ve spolupráci s dovozcem zboží jeho zaslání na servisní středisko společnosti. Tento záměr je potřeba nejprve písemně oznámit na info@vsepronakup.cz kde mu bude sdělena adresa.

 

 

Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:

 1. Není výrobek používán v souladu s návodem.
 2. Došlo k mechanickému poškození výrobku cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek.
 3. Byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou.
 4. Došlo k mechanickému poškození při přepravě.
 5. Je vada způsobená vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem.
 6. Je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů.
 7. Záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním, mechanické poškození skleněných a plastových komponentů.
 8. Záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontrolu stavu spotřebiče, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah.

 

 

 

REGISTROVAT PRODLOUŽENOU ZÁRUKU

 

Abyste získali ZDARMA prodlouženou záruku na Vámi zakoupený výrobek, je nutné jej zaregistrovat.

K registraci potřebujete platný nákupní doklad (pokladní lístek nebo fakturu) s čitelnými údaji o výrobku. Po doložení potřebných podkladů Vám bude vygenerován potvrzující  email, kde budou uvedeny Vámi vyplněné údaje. Tento email bude sloužit zároveň jako potvrzení o prodloužené záruce zakoupeného výrobku. Doporučujeme jej proto vytisknout a pečlivě uschovat pro případnou reklamaci zboží.

 

Registrace prodloužené záruky

Prosím odešlete na email info@vsepronakup.cz následující :

Text : Tímto zasílám podklady nutné k prodloužení záruky. 

Číslo objednávky .....

Sériové číslo výrobku ...... 

Sériové číslo naleznete na jeho zadní (či boční) straně na štítku nebo na kartonové krabici od výrobku.
 
 
 

Provozovatel webu, Ing. Jiří Mařák, se sídlem Přibice 172, IČ: 73968749, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.